Search
  • Цвети

Тишина

Ако ти мълчиш,

и аз така,

без да има дума,

ставало тишина.


Поглед в сянка,

жест вместо слова,

ненужни са устите

и мълчание не е това.


Споделени мисли,

скрити във въздуха,

не стигат по-далеч

от нас двамата.


Понякога откривам

в тишината на нощта,

че без да има дума,

се усеща топлина.21 views

Recent Posts

See All